Codi client(9 xifres Ex. 430000000):
Numero de la ultima factura (8 xifres Ex. 13000000)
Data factura (dd/mm/aaaa):
Import de la factura: (Ex. 254.35)
Correu electronic:
Vull rebre el butlleti d'informació
Vull rebre un resum diari del material retirat del vostre magatzem.